Το περίεργο είναι ο Ατρόμητος που στα χτεσινά ανέβηκε στο άρμα με εμάς, ζέλα και αε6 αντί για μπαουγκ.