Ανοίγω αυτό το θέμα, για το σύνδεσμο που λειτουργεί στην Πάτρα. Όσοι πιστοί προσέλθετε